רשימת חברי הנהלת הארגון שנבחרו באסיפה     11.5.2018 (לפי סדר א-ב)

רשימת חברי הנהלת הארגון שנבחרו באסיפה     11.5.2018 (לפי סדר א-ב)

בר זאב יואב – יו”ר
בורג אודי
בר-נוי אביב
גלרנטר משה
פיינשטיין חני
פישגרונד דודי
שוסל ברוך

ועדת ביקורת

חרב און יעקב -יו”ר
קורן יצחק

מזכירת הארגון

אבן אורלי

נשיאי כבוד

קירשנבאום יונה
רדליך שמעון
שטיין אבי

יועצת משפטית

מרים זפט

יועצת ארגונית

הילה דז’אלצקי שרון

רו”ח

רו”ח מסינג קובי

[table id=1 /]
אהבתם? שתפו בבקשה